Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może w każdej chwili zarządzić kontrolę obiektu, na którym są magazynowane lub składowane odpady. Dlatego jest obowiązek wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów. System kontroli powinien być zainstalowany w taki sposób, aby możliwa była rejestracja obrazu w czasie rzeczywistym. Kompleksowy monitoring składowisk odpadów można zlecić firmie SGS. Firma świadczy usługi dla różnych klientów, wśród których są, m.in. jednostki:

  • prywatne
  • publiczne
  • rządowe.

Wchodząc na http://sgs.analizysrodowiska.pl/analityka/skladowiska-odpadow/, można dowiedzieć się, że firma dysponuje nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Wszystkie próby i badania przeprowadzane są bezpośrednio na składowiskach odpadów. Są one następnie dokładnie opisywane w formie sprawozdania i przekazywane klientowi. Co ważne, rekomendowana firma opracowuje także raporty roczne, które są zgodne z wszelkimi wymaganiami odpowiednich organów administracji.

Inne Firmy: