Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Specjaliści BHP oferują wsparcie w sporządzaniu obowiązkowej dokumentacji zgodnej z aktualnymi przepisami. Przedsiębiorstwo Bu-Mor przygotowuje na indywidualne zamówienie karty oceny ryzyka zawodowego dla pracownika biurowego. ORZ to niezbędny dokument, jeśli chodzi o wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na hali produkcyjnej, ale także w biurze. W raporcie powinny znaleźć się informacje m.in. o:

  • zagrożeniach wywołanych długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej (dolegliwości wynikające z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego),
  • niedomaganiach wzroku w następstwie zbyt długiej pracy przy komputerze, 
  • potrzebie prawidłowego używania krzeseł czy biurek,
  • warunkach podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów,
  • ostrzeżeniach przed śliską nawierzchnią,
  • korzystaniu z ostrych narzędzi biurowych,
  • ochronie przed porażeniem prądem.

Brak ORZ może skutkować kłopotami z nadzorem BHP. Jeśli pracownik nie zapoznał się z dokumentem przed zatrudnieniem, może obciążyć pracodawcę odszkodowaniem w razie wypadku.