Nazwa: Nycz Intertrade Sp. z o.o.

    Strona: https://ekonycz.pl/

    Telefon: +48 12 290 03 30

    Adres: Płk. Dąbka 8C

    Miejscowość: Kraków

    Kod pocztowy: 30-732

Oceń firmę (5 z 1 głosów)


Czy wiedzą Państwo, czym się zajmuje Grupa EkoNycz? Jedną z najważniejszych branż, w jakich działa grupa, jest utylizacja odpadów przemysłowych, także tych niebezpiecznych, których wywóz i utylizacja wymaga specjalnego certyfikatu i przeszkolenia załogi.

Do rekomendowanej grupy należy nie tylko zakład utylizacji odpadów, ale także oczyszczalnia ścieków. Prezentowana oczyszczalnia ścieków przemysłowych to bezpieczna i jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce,  to tam odbywa się między innymi deemulgacja emulsji wodno-olejowych, utylizacja farb czy też recykling odpadów niebezpiecznych.

Warto podkreślić, że tę ostatnią usługę realizuje niewiele oczyszczalni w naszym kraju. To jeszcze jeden powód więc, dla którego warto nawiązać współpracę z rekomendowaną firmą, dane kontaktowe są zamieszczone na firmowej stronie internetowej.